Regulamin sklepu internetowego


Definicje
§1 Postanowienia ogólne
§2 Oferta
§3 Zamówienia
§4 Sposoby płatności
§5 Dostawa i opłaty
§6 Gwarancje i reklamacje
§7 Prawo do odstąpienia od umowy
§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
§9 Postanowienia końcowe


Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:- Kupujący, dalej zwany Klientem albo Konsumentem - osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności handlowej lub prowadząca przedsiębiorstwo, zawierająca umowę na odległość ze Sprzedającym.
- Sprzedający, dalej zwany Przedsiębiorcą - osoba fizyczna prowadzącą działalność handlową i oferująca swoje produkty i/lub usługi na odległość.
- Umowa zawierana na odległość - umowa zawierana pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, która dotyczy produktów i/lub usług, które do zawarcia umowy wykorzystują urządzenie do komunikacji na odległość, bez konieczności obecności obu stron w tym samym czasie i miejscu.
- Prawo do odstąpienia od umowy (prawo zwrotu) - możliwość Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
- Okres odstąpienia od umowy – jest to przedział czasowy, w jakim Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
- Produkt – przedmiot, towar, dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
- Dzień - dzień kalendarzowy.
- Cena brutto - wartość całkowita towaru lub usługi, która zawiera naliczony podatek VAT.
- Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LEDco.pl (dalej zwanego Sklepem) ogólnodostępnego pod adresem http://www.LEDco.pl, oraz zasady świadczonych przez ten Sklep usług, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Właścicielem Sklepu http://www.LEDco.pl i jego administratorem, dalej zwanym Sprzedającym, jest firma 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Duchnicka 3/312, 01-796 Warszawa, NIP: 525-259-63-60, REGON: 147454129 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@ledco.pl , tel. +48 501 702 043oraz +48 501 077 648 (koszt połączenia wg cennika operatora).


Korzystanie ze Sklepu http://www.LEDco.pl oraz składanie w nim zamówień przez Kupującego możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz osoby korzystającej ze Sklepu internetowego pod adresem http://www.LEDco.pl jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.


§2 Oferta

2.1. Oferta sklepu http://www.LEDco.pl związana jest ze sprzedażą wysyłkową zamówionych przez Klienta towarów telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu.

2.2. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym http://www.LEDco.plsą:
-cenami brutto (zawierają podatek VAT),
-podane w polskich złotych (PLN),
-nie posiadają doliczonej kwoty za ewentualne koszty przesyłki za zakupione towary.


§3 Zamówienia

3.1 Sklep http://www.LEDco.pl prowadzi sprzedaż towarów i/lub usług wyłącznie dopuszczonych do sprzedaży przez Internet.

Towary, grafiki, obrazy i teksty zawarte na stronach Sklepu http://www.LEDco.pl są w pełni zgodne z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne i święta, poprzez stronę internetową i pocztę e-mail biuro@ledco.pl

Zamówienia mogą być składane telefonicznie w czasie pracy biura to znaczy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 17:30.

Umowa między Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia i przyjęcia przez Sprzedającego złożonego zamówienia w Sklepie http://www.LEDco.pl

Wszystkie towary oferowane w Sklepie http://www.LEDco.pl są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie wymagane normy prawne obowiązujące w kraju i na terenie Unii Europejskiej.

Przed zaakceptowaniem zamówienia Kupujący jest informowany na stronie każdego zamawianego produktu o jego opisie i właściwościach.

Do zamówień realizowanych przez Sklep http://www.LEDco.pl dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

3.2. Zamówienie można złożyć w sklepie zarówno po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, jak i bez konieczności rejestracji i logowania, jednak spełnione muszą być następujące warunki:

3.2.1 Klient w celu złożenia zamówienia na stronie http://www.LEDco.pl zobowiązany jest do:
-zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu,
-zaakceptowaniem Regulaminu
-przekazania Sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.2.2. Klient decyduje się na jedną z następujących form płatności za złożone zamówienie:
- przelewem poprzez szybkie płatności PayU,
- tradycyjnym przelewem bankowym na konto firmy,
- płatnością kartą kredytową poprzez system PayU
- płatnością za pobraniem kurierowi
- gotówką przy odbiorze towaru w firmie 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Duchnicka 3/312, 01-796 Warszawa w porach określonych w §5

3.3. Proces rejestracji lub złożenia zamówienia z opcją „za pobraniem” jest następujący:

3.3.1. Po otwarciu strony logowania Klient zobligowany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych wraz z adresem wysyłki oraz jeśli Klient życzy sobie otrzymanie faktury - danymi do faktury.

3.3.2. Klient składa i zbiera zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie każdego dostępnego produktu z oferty Sklepu.

3.3.3. W zakładce „Koszyk” (ikona koszyka znajduje się w prawym górnym rogu sklepu) Klient może podejrzeć dodane do koszyka produkty, ich liczb, kontynuować zakupy (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”), lub zatwierdzić zakupy (klikając przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”).

3.3.4. Po zatwierdzeniu zamówienia wyświetli się strona z jego podsumowaniem oraz kwotą należną do zapłaty. Na stronie tej można zmieniać ilość dodanych do koszyka produktów za pomocą przycisków „+” zwiększającego liczbę danych towarów w koszyku, lub „-” zmniejszającego liczbę danych towarów w koszyku.

3.3.5. Następnie Klient może wybrać formę dostawy zamówionych towarów, przekazać Sprzedającemu dodatkowe informacje i adnotacje w polu „Zostaw wiadomość” oraz zaakceptować regulamin, a następnie wybrać formę zapłaty za zakupione towary.

3.3.6. W kolejnym kroku Klient zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem zamówienia.

3.3.7. Po potwierdzeniu zamówienia (za pomocą przycisku „Potwierdzam zamówienie”) przez Kupującego, Sklep http://www.LEDco.pl poinformuje Kupującego o statusie złożonego przez niego zamówienia mailowo oraz w „Moim Koncie”, jeśli Kupujący dokonał rejestracji.

3.4. Termin płatności za zamówienie po wyborze opcji płatność przelewem wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Kupujący poinformuje Sprzedającego niezwłocznie po dokonaniu zamówienia o niemożliwości wykonania operacji przelewu i obie strony wspólnie ustalą dogodne rozwiązanie. Nieuiszczenie płatności w tym terminie przez Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży na odległość.

3.5. Spis statusów zamówienia, które przy wyborze płatności na konto firmy wyglądają następująco”

- OCZEKIWANIE NA PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO – zamówienie zostało złożone przez Kupującego w sklepie internetowym LEDCO.PL i sklep ten oczekuję na wpłatę na konto;
- PŁATNOŚĆ ZAAKCEPTOWANA – Sklep LEDCO.PL otrzymał wpłatę za złożone zamówienie przez Kupującego;
- PRZYGOTOWANIE W TOKU - zamówienie zostało zaakceptowane przez LEDCO.PL i jest w trakcie realizacji;
- WYSŁANE – zamówienie zostało przekazane kurierowi w celu dostarczenia do Kupującego;
- ZAMÓWIENIE GOTOWE DO ODBIORU – zamówienie gotowe jest do odbioru w siedzibie firmy 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Duchnicka 3/312 w porach określonych w §5
- ANULOWANE – Kupujący zrezygnował z dokonanego zamówienia lub zamówienie nie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedającego;.

3.6. Natychmiast po złożeniu zamówienia w sklepie http://www.LEDco.pl , Kupujący dostaje informację drogą e-mail przesłaną na adres wskazany wcześniej przez Kupującego, zawierającą indywidualny numer identyfikacyjny zamówienia, opis zamówionych produktów, ich jednostkową cenę i łączną kwotę zamawianych produktów/usług z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez Kupującego.

3.7. Kupujący może sprawdzić status swojego zamówienia oraz historię wcześniejszych zamówień w dowolnej chwili po zalogowaniu się w „Moim Koncie”.§4 Sposoby płatności

Kupujący ma do wyboru następujące sposoby zapłaty za zamówienie złożone w sklepie http://www.LEDco.pl:

a) gotówka – przy odbiorze zamówienia w firmie 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Duchnicka 3/312, 01-796 Warszawa, w porach określonych w §5

b) przelew bankowy na konto firmy w ING Bank:

10 1050 1054 1000 0092 0236 7935

Dane firmy:
4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c.,
ul. Duchnicka 3/312,
01-796 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia

c) płatność online - szybka płatność internetowa obsługiwana przez: PayU;

d) płatność kartą kredytową - poprzez system płatności online PayU;

e) za pobraniem – płatność przy odbiorze zamówienia gotówką kurierowi.§5 Dostawa i opłaty

Sklep http://www.LEDco.pl realizuje wysyłki zamówień za pośrednictwem firm kurierskich: DHL, DPD, GEIS (K-EX).

Wysyłka zamówienia zostaje zrealizowana na podany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres dostawy.

Koszty transportu (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) i formy odbioru zamówień złożonych w sklepie http://www.LEDco.pl , które są niezależne od ilości zamówień, a o których Klient jest informowany podczas ich składania, są następujące (w zależności od zamówionych towarów):

- odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem: 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Duchnicka 3/312, 01-796 Warszawa = 0zł
- przesyłka kurierska po przedpłacie na konto firmy podane w §4 lub za pośrednictwem szybkiego przelewu PayU = 14,99zł brutto
- przesyłka kurierska za pobraniem (płatność kurierowi przy dostarczaniu zamówienia) = 17,99zł brutto
- przesyłka paczkomatami (Inpost) po przedpłacie = 10,99zł brutto
- list polecony ekonomiczny = 10zł brutto
- list polecony priorytetowy = 11zł brutto
- przesyłka Poczta Polska za pobraniem (płatność listonoszowi przy dostarczaniu zamówienia) = 17zł brutto


Koszty dostawy zależne są od: kwoty łącznej zakupu, rodzaju płatności, sposobu dostawy i kraju, do którego zamówienie ma zostać wysłane.

Koszty dostawy zamówień do krajów z Unii Europejskiej jak i poza UE ustalane są indywidualnie.

Za zamówienie opiewające na kwotę powyżej 500zł brutto, koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ponosi Sprzedający, koszty dostawy poniżej tej kwoty pokrywa Kupujący.

Maksymalny czas zrealizowania zamówienia określony jest na podstawie terminu dostępności danego produktu, który widoczny jest na jego indywidualnej podstronie od momentu przyjęcia go przez Sprzedającego „do realizacji”. Jeśli Kupujący zamówi produkty o różnych terminach dostawy, czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu terminowi dostępności wybranego produktu.

Czas dostawy zamówienia od momentu przekazania zamówienia kurierowi wynosi 1-3 dni roboczych.

W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta produktu w danej chwili lub oczekiwania na przyjęcie dostawy przez Sprzedającego, Kupujący zostają poinformowani telefonicznie lub mailowo, a złożone oferty będą realizowane według kolejności zgłoszeń. Kupujący mają wówczas prawo do oczekiwania na dostawę, wybranie innego towaru, rezygnacji ze złożonej oferty lub prawo do rezygnacji z zamówienia, co skutkować będzie zwrotem wszystkich środków pieniężnych za zamówienie, jeśli środki te zostały wcześniej wpłacone przez Kupującego na konto firmy, na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

Odbiór osobisty zamówień możliwy jest po otrzymaniu przez Kupującego stosownej informacji mailowej ze strony Sprzedającego ze statusem „Zamówienie gotowe do odbioru”. Odbiór osobisty zamówień możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:00.


§6 Gwarancje i reklamacje

Wszystkie produkty dostępne w sklepie http://www.LEDco.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W sytuacji gdy Kupujący zauważy uszkodzenie dostarczonego towaru należy zawiadomić o tym fakcie kuriera, który w obecności Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody.

Każdy produkt z oferty sklepu http://www.LEDco.pl objęty jest gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zależności od producenta - dokładne informacje dotyczące okresu gwarancyjnego na oferowane towary znajdują się na stronie każdego produktu. Produkty należy eksploatować zgodnie z zaleceniami widniejącymi na karcie gwarancyjnej każdego produktu. Jeżeli oferowany produkt dostarczany jest z Kartą Gwarancyjną, szczegółowe warunki dotyczące eksploatacji, naprawy oraz procedury z nią związane określają zapisy niniejszego dokumentu.

W szczególności Naświetlaczy LED i lamp LED nie należy stosować w instalacjach elektrycznych pozbawionych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych lub zasilanych z przenośnych generatorów napięcia.


Jeśli zamówiony produkt posiada wadę, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo do żądania odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady zakupionego towaru, bez konieczności wskazania w pierwszej kolejności żądania naprawy lub jego wymiany.


Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację lub dokonać zwrotu środków pieniężnych Klientowi w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Konsumenta. Jeśli z przyczyn leżących po stronie producenta czas reklamacji ulegnie wydłużeniu Klient zostanie o tym poinformowany.

Ewentualne niezgodności ilościowe w dostawie, zgłaszać należy w terminie do 7dni od momentu otrzymania towaru mailowo: biuro@ledco.pl . Po tym terminie uznaje się, że towar dostarczony był zgodnie z zamówieniem.

Uszkodzenia mechaniczne i transportowe należy zgłaszać w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru, na adres e-mail biuro@ledco.pl. Zgłoszenie należy uzupełnić dokumentacją zdjęciową i protokołem reklamacyjny spisanym w obecności kuriera. Po tym terminie uznaje się, że towar został dostarczony pełnowartościowy i bez żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Wszelkie reklamacje oraz zwroty należy kierować dostarczyć własną spedycją, na adres siedziby firmy:
4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Duchnicka 3 lok.312, 01-796 Warszawa

Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: zanieczyszczenia, urazy mechaniczne, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa oraz eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez klienta nieautoryzowanych napraw, zmiany danych technicznych, konstrukcyjnych oraz innych modyfikacji.

Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, nie są objęte gwarancją kable, baterie, przyciski, źródła światła.

W razie pytań lub informacji o przebiegu reklamacji należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta mailowo: biuro@ledco.pl lub telefonicznie: +48 501 702 043 lub +48 501 077 648 (koszt połączenia wg cennika operatora).


§7 Prawo do odstąpienia od umowy


7.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, dokonującemu zamówień w sklepie http://www.LEDco.pl, a nieprowadzącemu działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa - transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zgodnie z Art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta.

W sytuacji odstąpienia od umowy Obie Strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (Konsument do zwrotu zakupionego towaru zaś Sklep do zwrotu otrzymanej zapłaty). Termin jest zachowany, gdy towar zostanie wysłany przed jego upływem, zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego towaru.

Żeby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować sklep http://www.LEDco.pl (firma 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Duchnicka 3 lok.312, 01-796 Warszawa) drogą mailową na adres: biuro@ledco.pl lub telefoniczną +48 501 077 648, +48 501 702 043 o decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną przed upływem terminu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem – kliknij tutaj, który Kupujący mogą wydrukować i przesłać na adres firmy lub wypełnić i wysłać do Sprzedającego drogą elektroniczną.

Gdy dochodzi do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, w stanie kompletnym (śruby, uszczelki i inne elementy wchodzące w skład zakupionego towaru) i nie gorszym niż w dniu kiedy towar otrzymał.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy).

7.2. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, koszty bezpośrednie wysyłki zwrotnej towaru, tj. od Kupującego do Sprzedającego pokrywa Kupujący.

Prawo do zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy przysługuje wyłącznie Kupującemu, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Zwroty należy kierować na adres firmowy:
4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c.,
ul. Duchnicka 3 lok.312,
01-796 Warszawa

Zwrot środków pieniężnych przez Sklep http://www.LEDco.pl nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego.

Przy zwrotach poszczególnych produktów bez przyczyn leżących po stronie sklepu lub zmianach zamówienia, wysokość ewentualnego rabatu ilościowego może zostać naliczona na nowo ze względu na zmianę wysokości łącznej kwoty zakupu.

Kupujący, który dokonał zwrotu, a rezygnuje z wymiany produktu, powinien udostępnić Firmie 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., numer rachunku bankowego, pod który środki pieniężne powinny zostać odesłane.


7.3. Wyjątki w prawie odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której:
a) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

W dowolnym momencie Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.LEDco.pl , pobrać go lub wydrukować.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.


§9 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu http://www.LEDco.pl

Dostęp do witryny Sklepu oraz do Regulaminu Sklepu http://www.LEDco.pl jest dobrowolny i odbywa się drogą elektroniczną, tzn. korzystanie z funkcji sklepu jest możliwe poprzez skorzystanie z komputera, tabletu lub telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych posiadających przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

Regulamin jest nieustannie dostępny na stronie internetowej sklepu http://www.LEDco.pl w zakładce „Regulamin”, dzięki czemu każdy Użytkownik sklepu może w dowolnej chwili odtwarzać jego treść.

Niniejszy Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i uznany jest za obowiązujący od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu http://www.LEDco.pl, tj. od 25 grudnia 2014 r.

Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu przed zmianami.


TYSIĄCE WZORÓW LAMP

Sprawdź nasze lampy ogrodowe


WIĘCEJ