Kliknij, aby uzyskać więcej produktów.
Nie znaleziono produktów
Porównaj0
Regulamin sklepu internetowego LEDco.pl
Definicje

§1 Postanowienia ogólne
§2 Oferta
§3 Zamówienia
§4 Sposoby płatności
§5 Dostawa i opłaty
§6 Gwarancje i reklamacje
§7 Prawo do odstąpienia od umowy
§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
§9 Ochrona danych i polityka prywatności
§10 Postanowienia końcowe

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 • Kupujący, dalej zwany Klientem albo Konsumentem - osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności handlowej lub prowadząca przedsiębiorstwo, zawierająca umowę na odległość ze Sprzedającym.
 • Sprzedający, dalej zwany Przedsiębiorcą - osoba fizyczna prowadzącą działalność handlową i oferująca swoje produkty i/lub usługi na odległość.
 • Umowa zawierana na odległość - umowa zawierana pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, która dotyczy produktów i/lub usług, które do zawarcia umowy wykorzystują urządzenie do komunikacji na odległość, bez konieczności obecności obu stron w tym samym czasie i miejscu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy (prawo zwrotu) - możliwość Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Okres odstąpienia od umowy – jest to przedział czasowy, w jakim Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 • Produkt – przedmiot, towar, dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Dzień - dzień kalendarzowy.
 • Cena brutto - wartość całkowita towaru lub usługi, która zawiera naliczony podatek VAT.
 • Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LEDco.pl (dalej zwanego Sklepem) ogólnodostępnego pod adresem www.LEDco.pl, oraz zasady świadczonych przez ten Sklep usług, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Właścicielem Sklepu www.LEDco.pl i jego administratorem, dalej zwanym Sprzedającym, jest firma 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa, NIP: 525-259-63-60, REGON: 147454129 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@ledco.pl , tel. +48 501 700 994 (koszt połączenia wg cennika operatora).

Korzystanie ze Sklepu www.LEDco.pl oraz składanie w nim zamówień przez Kupującego możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz osoby korzystającej ze Sklepu internetowego pod adresem www.LEDco.pl jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

§2 Oferta

2.1. Oferta sklepu www.LEDco.pl związana jest ze sprzedażą wysyłkową zamówionych przez Klienta towarów telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu.

2.2. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym www.LEDco.pl są:

 • cenami brutto (zawierają podatek VAT),
 • podane w polskich złotych (PLN),
 • nie posiadają doliczonej kwoty za ewentualne koszty przesyłki za zakupione towary.


2.3. Sklep www.LEDco.pl oferuje rabaty na towary uzależnione od wielkości zakupów - aktualne progi rabatowe podane są na stronie https://ledco.pl/content/21-rabaty
Towary przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom wynikającym z progów rabatowych.

§3 Zamówienia

3.1 Sklep www.LEDco.pl prowadzi sprzedaż towarów i/lub usług wyłącznie dopuszczonych do sprzedaży przez Internet.

Towary, grafiki, obrazy i teksty zawarte na stronach Sklepu www.LEDco.pl są w pełni zgodne z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zdjęcia są poglądowe.

Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne i święta, poprzez stronę internetową i pocztę e-mail biuro@LEDco.pl

Zamówienia mogą być składane telefonicznie w czasie pracy biura to znaczy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Umowa między Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia i przyjęcia przez Sprzedającego złożonego zamówienia w Sklepie www.LEDco.pl

Wszystkie towary oferowane w Sklepie http://www.LEDco.pl są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie wymagane normy prawne obowiązujące w kraju i na terenie Unii Europejskiej.

Przed zaakceptowaniem zamówienia, Kupujący jest informowany na stronie każdego zamawianego produktu o jego opisie i właściwościach.

Do zamówień realizowanych przez Sklep http://www.LEDco.pl dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Dowód zakupu może być wysłany drogą elektroniczną na adres email podany w zamówieniu.

3.2. Zamówienie można złożyć w sklepie zarówno po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, jak i bez konieczności rejestracji i logowania, jednak spełnione muszą być następujące warunki:

3.2.1 Klient w celu złożenia zamówienia na stronie http://www.LEDco.pl zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu,
 • zaakceptowaniem Regulaminu
 • przekazania Sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.


3.2.2. Klient decyduje się na jedną z następujących form płatności za złożone zamówienie:

 • przelewem poprzez szybkie płatności PayU lub iMoje,
 • tradycyjnym przelewem bankowym na konto firmy,
 • płatnością kartą kredytową poprzez system PayU lub iMoje
 • płatnością za pobraniem kurierowi
 • gotówką przy odbiorze towaru z magazynu (tylko w niektórych przypadkach ustalonych uprzednio telefonicznie) 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4 01-833 Warszawa w porach określonych w §5


3.3. Proces rejestracji lub złożenia zamówienia z opcją „za pobraniem” jest następujący:

3.3.1. Po otwarciu strony logowania Klient zobligowany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych wraz z adresem wysyłki oraz jeśli Klient życzy sobie otrzymanie faktury - danymi do faktury.

3.3.2. Klient składa i zbiera zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie każdego dostępnego produktu z oferty Sklepu.

3.3.3. W zakładce „Koszyk” (ikona koszyka znajduje się w prawym górnym rogu sklepu) Klient może podejrzeć dodane do koszyka produkty, ich liczb, kontynuować zakupy (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”), lub zatwierdzić zakupy (klikając przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”).

3.3.4. Po zatwierdzeniu zamówienia wyświetli się strona z jego podsumowaniem oraz kwotą należną do zapłaty. Na stronie tej można zmieniać ilość dodanych do koszyka produktów za pomocą przycisków „+” zwiększającego liczbę danych towarów w koszyku, lub „-” zmniejszającego liczbę danych towarów w koszyku.

3.3.5. Następnie Klient może wybrać formę dostawy zamówionych towarów, przekazać Sprzedającemu dodatkowe informacje i adnotacje w polu „Zostaw wiadomość” oraz zaakceptować regulamin, a następnie wybrać formę zapłaty za zakupione towary.

3.3.6. W kolejnym kroku Klient zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem zamówienia.

3.3.7. Po potwierdzeniu zamówienia (za pomocą przycisku „Potwierdzam zamówienie”) przez Kupującego, Sklep http://www.LEDco.pl poinformuje Kupującego o statusie złożonego przez niego zamówienia mailowo oraz w „Moim Koncie”, jeśli Kupujący dokonał rejestracji.

3.4. Termin płatności za zamówienie po wyborze opcji płatność przelewem wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Kupujący poinformuje Sprzedającego niezwłocznie po dokonaniu zamówienia o niemożliwości wykonania operacji przelewu i obie strony wspólnie ustalą dogodne rozwiązanie. Nieuiszczenie płatności w tym terminie przez Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży na odległość.

3.5. Spis statusów zamówienia, które przy wyborze płatności na konto firmy wyglądają następująco”

 • OCZEKIWANIE NA PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO – zamówienie zostało złożone przez Kupującego w sklepie internetowym LEDCO.PL i sklep ten oczekuję na wpłatę na konto;
 • PŁATNOŚĆ ZAAKCEPTOWANA – Sklep LEDCO.PL otrzymał wpłatę za złożone zamówienie przez Kupującego;
 • PRZYGOTOWANIE W TOKU - zamówienie zostało zaakceptowane przez LEDCO.PL i jest w trakcie realizacji;
 • WYSŁANE – zamówienie zostało przekazane kurierowi w celu dostarczenia do Kupującego;
 • ZAMÓWIENIE GOTOWE DO ODBIORU – zamówienie gotowe jest do odbioru - magazyn firmy 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4 w porach określonych w §5
 • ANULOWANE – Kupujący zrezygnował z dokonanego zamówienia lub zamówienie nie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedającego;.


3.6. Natychmiast po złożeniu zamówienia w sklepie http://www.LEDco.pl , Kupujący dostaje informację drogą e-mail przesłaną na adres wskazany wcześniej przez Kupującego, zawierającą indywidualny numer identyfikacyjny zamówienia, opis zamówionych produktów, ich jednostkową cenę i łączną kwotę zamawianych produktów/usług z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez Kupującego.

3.7. Kupujący może sprawdzić status swojego zamówienia oraz historię wcześniejszych zamówień w dowolnej chwili po zalogowaniu się w „Moim Koncie”.

§4 Sposoby płatności

Kupujący ma do wyboru następujące sposoby zapłaty za zamówienie złożone w sklepie http://www.LEDco.pl:

a) przedpłata/gotówka – przy odbiorze zamówienia w firmie 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa, w porach określonych w §5

b) przelew bankowy na konto firmy w ING Bank:
10 1050 1054 1000 0092 0236 7935

Dane firmy:
4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c.,
ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4,
01-833 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia

c) płatność online - szybka płatność internetowa obsługiwana przez: PayU lub iMoje;

d) płatność kartą kredytową - poprzez system płatności online PayU lub iMoje;

e) za pobraniem – płatność przy odbiorze zamówienia gotówką/kartą kurierowi (wybrane produkty z oferty sklepu sprzedawane są wyłącznie po przedpłacie - w koszyku nie jest wówczas dostępna forma płatność za pobraniem).

§5 Dostawa i opłaty

Sklep http://www.LEDco.pl realizuje wysyłki zamówień za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, (niektóre towary wysyłane są GLS, DHL, Pocztex)

Wysyłka zamówienia zostaje zrealizowana na podany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres dostawy.

Koszty transportu (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) i formy odbioru zamówień złożonych w sklepie http://www.LEDco.pl , które są niezależne od ilości zamówień, a o których Klient jest informowany podczas ich składania, są następujące (w zależności od zamówionych towarów):

 • odbiór osobisty po przedpłacie - magazyn firmy pod adresem: 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa = 0zł
 • przesyłka kurierska po przedpłacie na konto firmy podane w §4 lub za pośrednictwem szybkiego przelewu PayU = 14,99zł brutto
 • przesyłka kurierska za pobraniem (płatność kurierowi przy dostarczaniu zamówienia) = 19,99zł brutto (wybrane produkty z oferty sklepu sprzedawane są wyłącznie po przedpłacie)
 • przesyłka paczkomatami (Inpost) po przedpłacie = 14,99zł brutto


Koszty dostawy zależne są od: kwoty łącznej zakupu, rodzaju płatności, sposobu dostawy i kraju, do którego zamówienie ma zostać wysłane.

Koszty dostawy zamówień do krajów z Unii Europejskiej jak i poza UE ustalane są indywidualnie.

Za zamówienie opiewające na kwotę powyżej 299zł brutto, koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ponosi Sprzedający (darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 299zł nie obowiązuje dla niektórych towarów o bardzo dużych gabarytach), koszty dostawy poniżej tej kwoty pokrywa Kupujący.

Maksymalny czas zrealizowania zamówienia określony jest na podstawie terminu dostępności danego produktu, który widoczny jest na jego indywidualnej podstronie od momentu przyjęcia go przez Sprzedającego „do realizacji”. Jeśli Kupujący zamówi produkty o różnych terminach dostawy, czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu terminowi dostępności wybranego produktu.

Czas dostawy zamówienia od momentu przekazania zamówienia kurierowi wynosi zwykle ok. 1-3 dni roboczych.

Niektóre zamówienia mogą być wysyłane z kilku magazynów. Twoje zamówienie może dotrzeć do Ciebie w częściach, w różnych terminach. Wysyłka w częściach odbywa się bez dodatkowych kosztów.

W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta produktu w danej chwili lub oczekiwania na przyjęcie dostawy przez Sprzedającego, Kupujący zostają poinformowani telefonicznie lub mailowo, a złożone oferty będą realizowane według kolejności zgłoszeń. Kupujący mają wówczas prawo do oczekiwania na dostawę, wybranie innego towaru, rezygnacji ze złożonej oferty lub prawo do rezygnacji z zamówienia, co skutkować będzie zwrotem wszystkich środków pieniężnych za zamówienie, jeśli środki te zostały wcześniej wpłacone przez Kupującego na konto firmy, na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego (firma 4M Grupa s.c. nie ponosi odpowiedzialności za podany przez klienta błędny numer rachunku bankowego, na który zostaje dokonany zwrot).

Odbiór osobisty zamówień możliwy jest po otrzymaniu przez Kupującego stosownej informacji mailowej ze strony Sprzedającego ze statusem „Zamówienie gotowe do odbioru”. Odbiór osobisty zamówień możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

§6 Gwarancje i reklamacje

Wszystkie produkty dostępne w sklepie http://www.LEDco.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W sytuacji gdy Kupujący zauważy uszkodzenie dostarczonego towaru należy zawiadomić o tym fakcie kuriera, który w obecności Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody.

Każdy produkt z oferty sklepu http://www.LEDco.pl objęty jest gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zależności od producenta - dokładne informacje dotyczące okresu gwarancyjnego na oferowane towary znajdują się na stronie każdego produktu. Produkty należy eksploatować zgodnie z zaleceniami widniejącymi na karcie gwarancyjnej każdego produktu. Jeżeli oferowany produkt dostarczany jest z Kartą Gwarancyjną, szczegółowe warunki dotyczące eksploatacji, naprawy oraz procedury z nią związane określają zapisy niniejszego dokumentu.

W szczególności Naświetlaczy LED i lamp LED nie należy stosować w instalacjach elektrycznych pozbawionych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych lub zasilanych z przenośnych generatorów napięcia.

Jeśli zamówiony produkt posiada wadę, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo do żądania odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady zakupionego towaru, bez konieczności wskazania w pierwszej kolejności żądania naprawy lub jego wymiany.

Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację lub dokonać zwrotu środków pieniężnych Klientowi w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Konsumenta. Jeśli z przyczyn leżących po stronie producenta czas reklamacji ulegnie wydłużeniu Klient zostanie o tym poinformowany.

Ewentualne niezgodności ilościowe (braki), zgłaszać należy w terminie do 3dni od momentu otrzymania towaru mailowo: biuro@ledco.pl . Po tym terminie uznaje się, że towar dostarczony był zgodnie z zamówieniem.

Uszkodzenia mechaniczne i transportowe należy zgłaszać w terminie do 7 dni od momentu otrzymania towaru, na adres e-mail biuro@ledco.pl. Zgłoszenie należy uzupełnić dokumentacją zdjęciową i protokołem reklamacyjny spisanym w obecności kuriera. Po tym terminie uznaje się, że towar został dostarczony pełnowartościowy i bez żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Wszelkie reklamacje oraz zwroty należy dostarczyć własną spedycją, na adres siedziby firmy:
4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4, 01-796 Warszawa

Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: zanieczyszczenia, urazy mechaniczne, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa oraz eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez klienta nieautoryzowanych napraw, zmiany danych technicznych, konstrukcyjnych oraz innych modyfikacji.

Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, nie są objęte gwarancją kable, baterie, przyciski.

Firma 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c. nie jest odpowiedzialna i nie ponosi żadnych kosztów związanych z montażem/demontażem zakupionych przedmiotów i dostarczeniem ich do siedziby firmy 4M Grupa s.c.

Firma 4M Grupa s.c. nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź finansowej za powstałe straty spowodowane niefunkcjonowaniem opraw oświetleniowych w okresie obowiązywania gwarancji.

W razie pytań lub informacji o przebiegu reklamacji należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta mailowo: biuro@ledco.pl lub telefonicznie: +48 501 700 994 (koszt połączenia wg cennika operatora).

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, dokonującemu zamówień w sklepie http://www.LEDco.pl, a nieprowadzącemu działalności gospodarczej oraz Konsumentowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG gdy zawarta na odległość umowa kupna/sprzedaży nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie przepisów prawa - transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zgodnie z Art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta.

W sytuacji odstąpienia od umowy Obie Strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (Konsument do zwrotu zakupionego towaru zaś Sklep do zwrotu otrzymanej zapłaty). Termin jest zachowany, gdy towar zostanie wysłany przed jego upływem, zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego towaru.

Żeby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować sklep http://www.LEDco.pl (firma 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa) drogą mailową na adres: biuro@ledco.pl lub telefoniczną +48 501 700 994 o decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną przed upływem terminu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem – kliknij tutaj, który Kupujący mogą wydrukować i przesłać na adres firmy lub wypełnić i wysłać do Sprzedającego drogą elektroniczną.

Gdy dochodzi do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, w stanie kompletnym (śruby, uszczelki i inne elementy wchodzące w skład zakupionego towaru) i nie gorszym niż w dniu kiedy towar otrzymał.

Firma 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c. nie jest odpowiedzialna i nie ponosi żadnych kosztów związanych z montażem/demontażem zakupionych przedmiotów i dostarczeniem ich do siedziby firmy 4M Grupa s.c.

Prawu odstąpienia od umowy nie podlegają lampy wykonywane na zamówienie i lampy producenta SU-MA w barwie lakieru innej niż wyjściowa czyli CZARNA, to znaczy kolory PATYN czyli kolory: Mosiądz, Miedź, Srebro, Zieleń, Złoto, Antyk - które malowane są każdorazowo i indywidualnie na życzenie danego klienta (zaznaczenie innego koloru niż wyjściowo wybrany kolor CZARNY na stronie produktu).

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy).

7.2. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, koszty bezpośrednie wysyłki zwrotnej towaru, tj. od Kupującego do Sprzedającego pokrywa Kupujący.

Prawo do zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy przysługuje wyłącznie Kupującemu, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz Konsumentowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG gdy zawarta na odległość umowa kupna/sprzedaży nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zwroty należy kierować na adres firmowy:
4M Grupa s.c.,
ul. Gustawa Daniłowskiego 2/4
01-833 Warszawa

Zwrot środków pieniężnych przez Sklep http://www.LEDco.pl nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego.

Przy zwrotach poszczególnych produktów bez przyczyn leżących po stronie sklepu lub zmianach zamówienia, wysokość ewentualnego rabatu ilościowego może zostać naliczona na nowo ze względu na zmianę wysokości łącznej kwoty zakupu.

Kupujący, który dokonał zwrotu, a rezygnuje z wymiany produktu, powinien udostępnić Firmie 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c., numer rachunku bankowego, pod który środki pieniężne powinny zostać odesłane (firma 4M Grupa s.c. nie ponosi odpowiedzialności za podany przez klienta błędny numer rachunku bankowego, na który zostaje dokonany zwrot).


7.3. Wyjątki w prawie odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której:
a) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (m.in lampy producenta SU-MA w barwie lakieru innej niż wyjściowa czyli CZARNA, to znaczy kolory PATYN czyli kolory: Mosiądz, Miedź, Srebro, Zieleń, Złoto, Antyk - które malowane są każdorazowo i indywidualnie pod klienta);
c) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

W dowolnym momencie Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.LEDco.pl , pobrać go lub wydrukować.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

§9 Ochrona danych i polityka prywatności

9.1. Sprzedający (firma 4M Grupa M. Modzelewski, M. Mońka s.c.) jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego www.LEDco.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Klient dokonując zakupów (po zarejestrowaniu się lub bez rejestracji) w sklepie internetowym www.LEDco.pl podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

9.3. Sklep http://www.LEDco.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia, a podanie przez Klienta tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. LEDco.pl w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom takim jak: firmy kurierskie, firma księgowa, operatorzy płatności, firmy zajmujące się obsługą informatyczną (m.in NetArch Sp. z o.o.) i serwerów sklepu.

Dane osobowe jakie przetwarzamy celem realizacji zamówień to:

 • Imię i nazwisko
 • adres dostawy (i/lub dane firmy niezbędne do wystawienia FV w tym numer NIP)
 • numer rachunku bankowego
 • numer kontaktowy telefonu
 • adres email

9.4. Klientowi przysługuje prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, zaniechania przetwarzania albo usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

W celu usunięcia przetwarzanych danych osobowych, należy wysłać takie zgłoszenie drogą mailową na adres: biuro@LEDco.pl

9.5. Sklep http://www.LEDco.pl za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

9.6. Za zgodą Klienta sklep http://www.LEDco.pl udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

9.7. Klient zapisując się na newsletter LEDco.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

9.8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera LEDco.pl.

9.9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz Usług.

9.10. Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.11 Firma 4M Grupa s.c. zapewnia, że dane Klientów są zbierane i przetwarzane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i dokłada wszelkich starań aby chronić te dane.

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych wszystkich Klientów sklepu, stosujemy odpowiednią ochronę danym, m.in. zaawansowany mechanizm szyfrowania danych i przesyłanych informacji, który jest profesjonalnym certyfikatem SSL (ang. Secure Socket Layer).

O posiadaniu certyfikatu SSL informuje ikona kłódki, pojawiająca się na stronie logowania, a znajdująca się na pasku stanu (nawigacji) w wyszukiwarce, z której Klient w danym momencie korzysta.

Dzięki certyfikatowi SSL Klienci sklepu nie muszą się martwić, czy Ich dane osobowe (w tym dane kart kredytowych) przesyłane z lub na serwer sklepu nie zostaną przechwycone lub wykorzystane przez osoby trzecie. Nasi Klienci mogą mieć całkowitą pewność, że do takiej sytuacji nie dojdzie, i że łączą się z w pełni bezpiecznym serwisem.

9.12. W przypadku przekierowania do sklepu LEDco.pl z portalu Ceneo sp. z o.o. sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji. W tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazuje dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o. ,która w imieniu sklepu LEDco.pl wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety po-sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

9.13. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się w tym linku - Polityka prywatności.

§10 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu http://www.LEDco.pl

Dostęp do witryny Sklepu oraz do Regulaminu Sklepu http://www.LEDco.pl jest dobrowolny i odbywa się drogą elektroniczną, tzn. korzystanie z funkcji sklepu jest możliwe poprzez skorzystanie z komputera, tabletu lub telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych posiadających przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

Regulamin jest nieustannie dostępny na stronie internetowej sklepu http://www.LEDco.pl w zakładce „Regulamin”, dzięki czemu każdy Użytkownik sklepu może w dowolnej chwili odtwarzać jego treść.

Niniejszy Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i uznany jest za obowiązujący od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu http://www.LEDco.pl, tj. od 25.11.2016 r.

Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu przed zmianami.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy 4M Grupa s.c.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Menu

Ustawienia

Utwórz bezpłatne konto, aby zapisać ulubione przedmioty.

Zaloguj się